Contact


Over ons:

Items
Links


Bordercollie.be partners

CalenderTrainingsuren

Zomeruur

Woensdag 18:00 tot 20:30

Vrijdag 18:00 tot 20:30

Zondag 09:30 tot 12:00

Winteruur

Woensdag 15:00 tot 18:00

Zaterdag 15:00 tot 18:00

Zondag 09:30 tot 12:00

Kennismaking en beginnerstraining

Zondag 10:30 tot 12:30

of op afspraak

Adres

Schapendrijvers Denderstreek

Assestraat

1790 Essene(Affligem)

Rekening Nummer

BE80 0017 2254 3477

BIC: GEBABEBBBordercollie.be partners

Lid worden

Indien u lid wilt worden van onze club, dient er met het volgende rekening gehouden te worden:

De hond in kwestie behoort tot het type herdershond, er wordt enkel aan schapendrijven gedaan. De hond is in orde met zijn inentingen. Deze worden voorgelegd aan een bestuurslid. Bij de eerste kennismaking ontvangt u een informatieboekje, met o.a. het huishoudelijk reglement. Gelieve dit door te lezen.

Alvorens lid te kunnen worden, ben je verplicht om 3 introductie lessen te nemen over max. 2 maanden, hiervoor betaal je €30 en krijg je begeleiding. Dit kan met max. 1 hond van minstens 8 maanden oud.

Als je na de introductie lessen beslist om lid te worden, bedraagt het lidgeld €125, of na 31 maart €95, of na 30 juni €65, of na 30 september €35 per persoon. Na 15 november betaal je €135, hier is het lidgeld voor het jaar erop inbegrepen.

Jaarlijkse verlenging van het lidmaatschap bedraagt €125. Ons bankrekeningnummer: BE80 0017 2254 3477

“Schapendrijvers Denderstreek. vzw.”

Iedereen die lid is van de “ Schapendrijvers Denderstreek vzw” , wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en te aanvaarden.

Het vaccinatieboekje van de hond(en) moet voorgelegd worden aan één van de bestuurders, bij het eerste lidmaatschap en telkenmale het lidgeld vernieuwd wordt. Volgende vaccinaties zijn vereist : Hepatitis / Carré / Parvo / Kennelhoest.

Het lidgeld wordt jaarlijks voldaan voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het lidgeld wordt enkel via een bankoverschrijving betaald. Indien op een andere manier , is dit op eigen risico van niet betaling. Vraag een betalingsbewijs!

Het lidgeld wordt bepaald door het bestuur, doch kan niet hoger zijn dan het maximum in de statuten bepaald. Bij het eerste lidmaatschap wordt éénmalig een vergoeding voor de schapen gevraagd van €30,00. Wanneer het lidgeld na de Algemene Ledenvergadering en dus te laat betaald wordt, komt deze vergoeding er opnieuw bij.

Ieder lid kan met zijn hond(en) trainen binnen de gestelde uren, deze worden kenbaar gemaakt in het clublokaal. Instructeurs hebben steeds voorrang om met hun honden te werken.

Honden tot de leeftijd van 6 maanden zijn toegelaten in de kantine.

Hondenpoep, of enig ander vuil op of rond het terrein, word door de begeleider opgeruimd.

Ieder lid dat met zijn hond wenst te werken, op om het even welk clubterrein, plaatst zijn naam op het bord in de kantine. Wie op het boventerrein wenst te trainen, schrijft zijn naam op het bord en begeeft zich naar het boven terrein als het zijn beurt is. Men houd zich aan de maximum trainingsduur van 12 min. per hond. Vergeet niet , dat de schapen ook wat rust verdienen! Wanneer men met meerdere honden werkt (max 3 per keer), laat men minstens twee andere hond(begeleider) tussen gaan op het bord. Iedere geleider die onvoldoende controle over zijn hond heeft, kan geweigerd worden om bij de schapen te trainen tot hij het tegendeel kan bewijzen.

Elk lid blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor zijn hond(en), en dient een familiale verzekering afgesloten te hebben. De honden en schapen dienen met respect behandeld te worden. Honden die de schapen bijten, betalen bij de tweede maal tijdens een zelfde training, een vergoeding van 50 eurocent., bij de derde maal moeten zij het terrein verlaten. Bij verwondingen worden de dieren eerst verzorgd vooraleer er verder getraind word.

Elk lid die het wenst kan materiaal en/of schapen van de club gebruiken, mits min. 14 dagen op voorhand aan te vragen bij het bestuur, en het contract te ondertekenen. Op training -/wedstrijddagen kan dit niet. Er moet een bestuurslid aanwezig zijn op de manifestatie.

Ieder lid, wordt geacht mee te helpen op de ingelegde werk -/ manifestatiedagen.Er zal een lijst van de aanwezigen bijgehouden worden.Het wordt ten zeerste op prijs gesteld als men min.1x op een werkdag en 1 x op een manifestatie zou meehelpen.

Bij overtreding van één van deze reglementen, zal betreffend lid uitgenodigd worden op een bestuursvergadering waar hij zich kan verdedigen, waarop het bestuur al dan niet een sanctie kan uitspreken. Sancties kunnen gaan van een verwittiging , tijdelijke schorsing , tot definitieve uitsluiting uit de vereniging. Betreffend lid zal schriftelijk op de hoogte gesteld worden van de sanctie.

Deze reglementen zijn goedgekeurd door het bestuur en voorgesteld op de algemene ledenvergadering van 31 januari 2010 ,deze zullen in de kantine uithangen en voor iedereen ter inzage zijn.

Alle leden worden geacht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten te hebben bij één of andere maatschappij. De vereniging , noch de bestuurders in persoon, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen van of door de leden veroorzaakt op of buiten het clubterrein.

Als lid van de “Schapendrijvers Denderstreek vzw” heb je de keuze om al dan niet lid te worden van FSB – ISDS en mag je aan alle wedstrijden deelnemen zonder dat er sancties boven je hoofd hangen!

Elk lid die minstens 6 maand lid is en effectief lid wilt worden, moet dit zelf aanvragen aan de secretaris. De eerstvolgende algemene ledenvergadering zal hij/zij tot effectief lid benoemd worden.